ശൈത്യകാലത്തിന്റെ തുടക്കത്തിന്റെ ആചാരങ്ങൾ

നാല് ലീകളിൽ ഒന്നായി അറിയപ്പെടുന്ന, മഞ്ഞുകാലത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ പറഞ്ഞല്ലോ കഴിക്കുക, ശൈത്യകാലത്ത് നീന്തുക, ശീതകാലം ഉണ്ടാക്കുക എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ആചാരങ്ങളും സംസ്കാരങ്ങളും ഉണ്ട്.
21f4009aa910060fb23ed5d0c6f909dd_78b9024d3a904042b1314b8f16c78963
എല്ലാ വർഷവും നവംബർ 7 അല്ലെങ്കിൽ 8 ന് "ശീതകാല ആരംഭം" സോളാർ പദം വരുന്നു.പുരാതന കാലത്ത് ചൈനക്കാർ ശീതകാലത്തിന്റെ ആരംഭം ശൈത്യകാലത്തിന്റെ തുടക്കമായി കണക്കാക്കിയിരുന്നു.വാസ്‌തവത്തിൽ, വർഷം മുഴുവനും ശൈത്യകാലമില്ലാത്ത ദക്ഷിണ ചൈനയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളും വേനൽക്കാലമില്ലാതെ നീണ്ട ശൈത്യകാലമുള്ള ക്വിൻഹായ്-ടിബറ്റ് പീഠഭൂമിയും ഒഴികെ, ശീതകാലം എല്ലാം ഒരേ സമയം ആരംഭിക്കുന്നില്ല.നാല് ഋതുക്കളെ വിഭജിക്കാനുള്ള കാലാവസ്ഥാ ശാസ്ത്രത്തിന്റെ മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച്, വർഷത്തിന്റെ രണ്ടാം പകുതിയിലെ ശരാശരി പെന്റാഡ് താപനില ശീതകാലം പോലെ 10 ഡിഗ്രിയിൽ താഴെയാണെങ്കിൽ, "ശൈത്യത്തിന്റെ ആരംഭം ശൈത്യകാലത്തിന്റെ തുടക്കമാണ്" എന്ന ചൊല്ല് അടിസ്ഥാനപരമായി യോജിക്കുന്നു. ഹുവാങ്-ഹുവായ് മേഖലയിലെ കാലാവസ്ഥാ നിയമം.ചൈനയുടെ വടക്കേയറ്റത്തെ പ്രദേശങ്ങളിൽ, മോഹെ, ഗ്രേറ്റർ ഖിംഗാൻ പർവതനിരകളുടെ വടക്ക് ഭാഗങ്ങളിൽ ഇതിനകം സെപ്തംബർ ആദ്യത്തോടെ ശൈത്യകാലത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നു, തലസ്ഥാനമായ ബെയ്ജിംഗിൽ ഒക്ടോബർ അവസാനത്തോടെ ശൈത്യകാലം ആരംഭിക്കുന്നു.യാങ്‌സി നദീതടത്തിൽ, "ഇളം മഞ്ഞ്" സൗരപദത്തിന് ചുറ്റും ശീതകാലം ആരംഭിക്കുന്നു.


പോസ്റ്റ് സമയം: നവംബർ-10-2022