ചില്ല്എന്തുകൊണ്ട് "Theone"

പ്രൊഫഷണൽ

സേവനം

കാര്യക്ഷമത

 1. 21 വർഷത്തെ പ്രൊഡക്ഷൻ പരിചയം
 2. 14 വർഷത്തെ കയറ്റുമതി പരിചയം
 3. ISO 9001 ക്വാളിറ്റി സിസ്റ്റം ഉപയോഗിച്ച് യോഗ്യത നേടി
 4. "THEONE" ബ്രാൻഡ് സ്വന്തമാക്കുക
 5. പ്രൊഫഷണൽ ക്യുസി സിസ്റ്റവും ടീമും
 1. 35 സീരീസ് ക്ലാമ്പുകൾ വിതരണം ചെയ്യുക
 2. മികച്ച പ്രീ-സെയിൽ, ഓൺ-സെയിൽ, ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസ് സിസ്റ്റം
 3. 24 മണിക്കൂർ ഓൺലൈൻ ഉപഭോക്തൃ സേവനം
 4. സൗജന്യ സാമ്പിളുകൾ
 5. OEM, ODM സേവനം
 1. 3 പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനുകൾ
 2. 5 സെറ്റ് ഓട്ടോമോട്ടീവ് മെഷീനുകൾ
 3. എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും സ്റ്റോക്കിൽ അയയ്ക്കുക
 4. 20' കണ്ടെയ്‌നറിന് 25 ദിവസം
 5. 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അന്വേഷണത്തിന് മറുപടി നൽകുക